ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 je primjenjiv na sve tipove organizacija. Nije važno koje su veličine i čime se bave. Ovaj standard je od velike pomoći organizacijama koje su orjentirane bilo na proizvodnju, bilo na usluge, da steknu standard kvalitete koji je priznat i poštovan u čitavom svijetu.

Što je ISO 9001?

Internacionalna Organizacija za Standardizaciju (ISO) je svjetska organizacija koja razvija mnogo različitih vrsta standarda.
ISO 9001 je niz dokumenata koji definiraju zahtjeve Standardnog Sustava Upravljanja Kvalitetom. ISO 9001 je jedan dokument u ovom nizu koji sadrži zahtjeve s kojima organizacija mora biti usuglašena kako bi bila unesena u Registar ovog standarda.
ISO 9001:2008 je trenutačna verzija Standarda koji je revidiran i korigiran 2008. godine. Prethodne verzije standarda ISO 9000, uključivale su ISO 9002 i ISO 2003, ali ovi standardi nisu više u upotrebi. Organizacije se sada registriraju samo za ISO 9001.

Zašto organizacije trebaju ISO 9001:2008?

Pritisak tržišta

Mnoge organizacije odluče implementirati ISO 9001 kako bi bile uvedene u Registar jer to uvjerava kupce da organizacija ima dobar Sustav Upravljanja Kvalitetom. Za organizaciju sa primjenjenim Sustavom Upravljanja Kvalitetom je uobičajeno da zadovoljava zahtjeve kupaca bolje nego ona koja ovakav sustav ne primjenjuje. Mnoge organizacije zahtijevaju od svojih dobavljača da budu evidentirani u ISO Registru.

Unutarnja učinkovitost i poboljšanje poslovanja

Neke organizacije implementiraju ISO 9001 Sustav Upravljanja Kvalitetom zato što je tijekom godina dokazano da to vodi ka većoj učinkovitosti, boljem poslovanju i većoj profitabilnosti.