ISO 22 000

Iso 22000:2005 je standard sigurnog rukovanja hranom.
Iskoristite ga da uspostavite i potvrdite Vaš sustav sigurnog rukovanja hranom (FSMS).
ISO 22000 utvrđuje skup zahtjeva sigurnog rukovanja hranom.

Rastuća potražnja potrošača za sigurnom hranom uvjetovala je da mnoge organizacije razviju sustave kvalitete i sigurnog upravljanja hranom, na temelju Analize Rizika i Kontrole Kritičnih Točaka (HACCP). 2001. godine, organizacija ISO je započela razvoj kontroliranog standarda, koji podrobnije utvrđuje ulogu HACCP-a u sigurnom rukovanju hranom, a koji je kulminirao u novoformiranom ISO 22000 standardu. Standard ISO 22000 teži definiranju sigurnog rukovanja hranom za organizacije koje imaju potrebu uspostave i prevazilaženja svakidašnjih pravila u rukovanju hranom po cijelom svijetu. To je jedinstven standard koji obuhvaća sve potrošačke i tržišne potrebe. On ubrzava i pojednostavljuje procese bez kompromitiranja drugih sustava upravljanja kvalitete ili sigurnosti hrane. ISO 22000 je međunarodni certifikacijski standard koji definira zahtjeve upravljanja sigurnošću hrane. Mogu ga koristiti sve organizacije u lancu dobavljača – od poljoprivrednih gospodarstava do uslužnih djelatnosti prehrane, obrade, prijevoza, skladištenja, prodaje i pakiranja. ISO 22000 sačinjavaju usklađeni standardi sigurnosti hrane prihvaćeni u cijelome svijetu. Integriranjem brojnih načela, metodologija i postupaka, ISO 22000 je lakši za razumijevanje, primjenu i prepoznavanje. To ga čini učinkovitijim i efektnijim alatom ulaza na tržište nego što su to bile prijašnje kombinacije nacionalnih standarda.
ISO 22000 specificira zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane koji kombinira opće poznate ključne elemente s ciljem osiguranja sigurnosti hrane u čitavom lancu proizvodnje i obrade, do točke konzumiranja:

  1. Osiguravanjem interaktivne komunikacije na međunarodnoj razini preko lanca dobavljača
  2. Usklađivanjem HACCP načela – analizom rizika, identificiranjem kritičnih kontrolnih točaka (CCP), utvrđivanjem kritičnih poveznica, praćenjem kritičnih kontrolnih točaka, utvrđivanjem popravnih postupaka, održavanjem zapisa, provjerom.
  3. Usklađivanjem dobrovoljnih i obveznih standarda
  4. Kreiranjem strukture koja je povezana sa ISO 9001:2000 standardom
  5. Sustavnim upravljanjem
  6. Kontrolom procesa